TERMENI ȘI CONDIȚII

ale societății comerciale și GDPR:

FISTAR s.r.o.

cu sediul social înVídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

număr de identificare: 11836547

înscris în Registrul comercial C 124970 la Tribunalul regional din Brno

în scopul vânzării mărfurilor printr-un magazin online situat la adresa de internet www.rafturiromanesti.ro

1. Dispoziții introductive

1.1. Acești termeni și condiții (în continuare „Termeni și condiții“) ale societății comerciale FISTAR s.r.o., Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, număr de identificare: 11836547, înscris la Registrul comercial C 124970 la Tribunalul regional din Brno, în conformitate cu prevederile § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil (în continuare „cod civil“) reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care apar în legătură cu sau pe baza unui contract de achiziție (denumit în continuare „contract de achiziție“) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (în continuare „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător pe site-ul web situat la adresa de internet www.rafturiromanesti.ro, prin intermediul interfeței site-ului (denumit în continuare „interfața web a magazinului“).

1.2. Termenii și condițiilenu se aplică în cazurile, în care o persoană care intenționează să cumpere bunuri de la Vânzător, este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comandă bunuri în cadrul activității sale de afaceri sau în cadrul activității sale comerciale independente.

1.3. Dispozițiile diferite spre deosebire de Termenii și condițiile amintite, pot fi convenite în contractul de achiziție. Dispozițiile diferite din contractul de achiziție au prioritate față de prevederile din Termeni și condiții.

1.4. Prevederile acestor termeni și condiții fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și Termenii și condițiile sunt redactate în limba română. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română.

1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa textul acestor Termeni și condiții. Această dispoziție nu aduce stingerea drepturilor și obligațiilor care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

2. Contul de utilizator

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site-ul web, acesta poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (în continuare doar „contul de utilizator“). Dacă interfața web o permite, cumpărătorul poate face o comandă de bunuri și fără înregistrare direct de pe interfața web a magazinului.

2.2. Cumpărătorul, la înregistrarea pe site-ul web și la comandarea bunurilor, are obligația să furnizeze informații corecte și adevărate. Cumpărătorul are obligația să își actualizeze datele personale introduse în contul de utilizator la orice modificare a acestora. Datele furnizate de către cumpărător în contul de utilizator și la comandarea produselor sunt considerate de către vânzător corecte.

2.3. Accesul în contul de utilizator este securizat prin numele de utilizator și o parolă. Cumpărătorul are obligația să păstreze confidențialitatea despre informațiile necesare pentru accesarea contului său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu poate permite utilizarea contului său de utilizator de către terți.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special dacă Cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult de 2 ani sau dacă Cumpărătorul își încalcă obligațiile din temeiul acordului de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).

2.6 Cumpărătorul a luat la cunoștiință faptul că, este posibil ca, contul său de utilizator să nu fie disponibil în orice moment, în special în cazul mentenanței necesare a echipamentului hardware și software al Vânzătorului, eventual întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

3. Încheierea contractului de achiziție

3.1. Toate prezentările bunurilor plasate pe interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste mărfuri. Prevederile § 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile mărfurilor individuale. Prețurile mărfurilor includ TVA și toate taxele aferente. Prețurile mărfurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții negociate individual.

3.3. Interfața web conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor menționate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează un formular de comandă pe interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține informații despre:

 • 3.4.1. bunurile comandate (mărfurile comandate sunt „introduse” de cumpărător în coșul de cumpărături electronic de pe interfața web a magazinului),
 • 3.4.2. metoda de plată a prețului de achiziție, informații despre metoda de livrare a bunurilor comandate și
 • 3.4.3. informații despre costurile asociate cu livrarea mărfurilor (denumite în continuare „comanda“).

3.5. Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să modifice datele introduse în formularul de comandă, chiar și în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile comise la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe „Trimite comanda“. Informațiile furnizate în formularul de comandă sunt considerate corecte de către vânzător.

3.6. Trimiterea unei comenzi este considerată un act al cumpărătorului care identifică fără echivoc mărfurile comandate, prețul de achiziție, persoana cumpărătorului, metoda de plată a prețului de achiziție și reprezintă un proiect contractual de achiziție cu caracter obligatoriu pentru părțile contractante. Condiția pentru validarea comenzii este completarea tuturor datelor obligatorii din formularul de comandă, familiarizarea cu acești termeni și cu condițiile de pe site-ul web și confirmarea cumpărătorului că a citit acești termeni și condiții.

3.7. Imediat după înregistrarea comenzii, vânzătorul confirmă prin e-mail cumpărătorului această înregistrare la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în contul de utilizator a acestuia sau în formularul de comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a cumpărătorului“).

3.8. În funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile de livrare estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.9. Proiectul contractului de cumpărare sub forma unei comenzi este valabil timp de cincisprezece zile.

3.10. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător începe să fie valabilă din momentului confirmării comenzii (acceptarea), care este trimisă Cumpărătorului de către Vânzător pe adresa de e-mail a Cumpărătorului.

3.11. În cazul, în care vreuna dintre cerințele specificate în comandă nu poate fi îndeplinită de către vânzător, acesta va trimite cumpărătorului o ofertă modificată pe adresa de e-mail a cumpărătorului, în care vor fi prezentate posibile variante ale comenzii și va solicita avizul cumpărătorului.

3.12. Oferta modificată este considerată un nou proiect al contractului de achiziție și, într-un astfel de caz, contractul de achiziție se încheie numai prin acceptarea cumpărătorului prin e-mail.

3.13. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare de la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare de la distanță în ceea ce privește încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile telefonice), sunt suportate de cumpărător, și nu diferă de tariful standard.

3.14. Cumpărătorul este responsabil pentru datele pe care le completează în datele facturii la crearea comenzii. Vânzătorul nu este obligat să se conformeze cererilor ulterioare de modificare a acestor date.

4. Prețul bunurilor și Condițiile de plată

4.1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în cadrul contractului de achiziție, pot fi plătite de cumpărător în următoarele moduri:

 • 4.1.1. în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă
 • 4.1.2. prin transfer bancar în contul vânzătorului&nbsp

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul are obligația să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării mărfurilor.

4.3. Vânzătorul nu îi solicită Cumpărătorului să plătească un avans sau alte plăți similare. Aceasta nu aduce stingerea prevederilor art. 4.6. din Termeni și condiții privind obligația de plată a prețului de achiziție în avans.

4.4. În cazul plății în numerar la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfurilor. În cazul plății cu cardul, prețul de achiziție este scadent până la 7 zile după confirmarea contractului de cumpărare.

4.5. În cazul plății prin transfer bancar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al bunurilor specificând la plată și identificatorul de plată. În cazul plății cu cardul, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei vizate în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, mai ales dacă cumpărătorul nu confirmă comanda (art. 3.6), să solicite plata completă de achiziție înainte de expedierea mărfurilor către cumpărător. Prevederile § 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

4.7. Reducerile din prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8. Dacă este menționat în relațiile de afaceri sau dacă acest lucru este stipulat de regulamente legale general obligatorii, Vânzătorul va emite o factură Cumpărătorului în ceea ce privește plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Documentul fiscal – factura, va fi emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului bunurilor și va fi transmisă în format electronic pe adresa electronică a cumpărătorului.

5. Retragerea din contract

5.1. Cumpărătorul a luat la cunoștință că, în conformitate cu prevederile § 1837 din Codul civil, nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare:

 • 5.1.1. în ceea ce privește furnizarea de bunuri, al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare, indeferent de voința vânzătorului și care poate apărea în perioada de retragere din contract,
 • 5.1.2. privind furnizarea de băuturi alcoolice, care pot fi livrate numai după treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară, independent de voința vânzătorului,
 • 5.1.3. privind livrarea bunurilor care au fost modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau privind persoana acestuia,
 • 5.1.4. furnizarea de bunuri perisabile precum și bunuri care au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri după livrare,
 • 5.1.5. privind livrarea mărfurilor într-un pachet închis, pe care cumpărătorul l-ea scos din pachet și din motive igienice nu este posibilă returnarea lor,
 • 5.1.6. în ceea ce privește furnizarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator dacă a fost deteriorat ambalajul original al acestora,
 • 5.1.7. privind furnizarea de ziare, periodice sau reviste,
 • 5.1.8. privind furnizarea de conținut digital, cu excepția cazului în care este livrat pe un suport tangibil și livrat cu acordul expres prealabil al Consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere iar Vânzătorul l-a informat pe Cumpărător înainte de încheierea contractului că, în astfel de cazuri nu are dreptul de retragere din contract.

5.2. Dacă nu este un caz prevăzut la art. 5.1 sau un alt caz, în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul are în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil, dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, iar în cazul în care contractul de cumpărare este de mai multe tipuri de bunuri sau de livrare parțială repetată, această perioadă începe să decurgă de la data primirii ultimei părți de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată în punctul precedent.

5.3. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul model furnizat de vânzător, pe care îl puteți descărca de aici: Aviz de retragere din contractul de cumpărare

5.4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.2. din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la trimiterea retragerii de la contract către vânzător. În cazul, în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costul returnării mărfurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin natura sa pe cale poștală normală.

5.5. În cazul retragerii din contract conform art. 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile financiare primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de achiziție de către Cumpărător, în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a rambursa avansul oferit de Cumpărător la returnarea mărfurilor de către Cumpărător sau altfel, în cazul în care Cumpărătorul este de acord și nu suportă costuri suplimentare pentru Cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul nu este obligat să ramburseze suma plătită de cumpărător înainte ca acesta să returneze mărfurile sau să dovedească că mărfurile au fost trimise vânzătorului.

5.6. Vânzătorul are dreptul de compensare a daunelor-intereselor în cazul unui prejudiciu adus bunurilor chiar și împotriva cererii Cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție.

5.7. Până la preluarea mărfurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment. În acest caz, Vânzătorul returnează prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, prin transfer bancar în contul desemnat de Cumpărător.

5.8. Dacă un cadou este furnizat cumpărătorului împreună cu bunurile comandate, iar contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția ca, cumpărătorul să se retragă din contractul de cumpărare, atunci contractul de cadou pentru un astfel de cadou încetează să fie valabil iar cumpărătorul este obligat să-l returneze împreună cu bunurile comandate și cadoul oferit.

6. Transport și livrare de mărfuri

6.1. Dacă modul de transport este negociat pe baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și eventualele costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

6.2. Așa cum Vânzătorul este obligat în temeiul Contractului de cumpărare să livreze mărfurile la locul specificat de Cumpărător în comandă, Cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare.

6.3. În cazul, în care din vina Cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor, costuri asociate cu alte metode de livrare.

6.4. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de defecte, să notifice acest lucru transportatorului imediat. În caz de constatare a unei deteriorări a ambalajului coletului, care indică deschiderea neautorizată a coletului, cumpărătorul nu are obligația să preia coletul de la curier.

7. Drepturile din performanță defectuoasă

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile care decurg din performanța defectuoasă sunt reglementate de reglementările general relevante (în special dispozițiile § 1914-1925, § 2099 - 2117 și § 2161-2174 din Codul civil).

7.2. Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător de faptul ca bunurile să nu aibă defecte la primire. În special, Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător ca, în momentul în care Cumpărătorul a primit bunurile:

 • 7.2.1. acestea să aibă proprietățile agreate de ambele părți, iar în absența unui acord, acestea să aibă caracteristicile descrise de vânzător sau producător sau așteptate de cumpărător cu privire la natura mărfurilor și la publicitatea, care le-a fost făcută,
 • 7.2.2. mărfurile să fie destinate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate de obicei bunurile de acest fel,
 • 7.2.3. bunurile corespund calitativ sau din punct de vedere al design-ului, eșantionului sau modelului convenit, dacă calitatea sau designul au fost determinate în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit,
 • 7.2.4. mărfurile sunt în cantitatea, dimensiunile sau greutatea corespunzătoare și
 • 7.2.5. bunurile respectă cerințele reglementărilor legale.

7.3. Dispoziţiile menţionate la art. 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică mărfurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit un preț mai mic, pentru uzura bunurilor cauzate de utilizarea normală a acestora, în cazul bunurilor folosite, la un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzurii pe care bunurile l-au avut atunci când a fost preluate de cumpărător sau dacă acest lucru rezultă din natura mărfurilor.

7.4. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile sunt considerate ca fiind defecte în momentul primirii.

7.5. Drepturile care decurg din performanța defectuoasă sunt exercitate de cumpărător împreună cu vânzătorul la adresa unității sale, unde acceptarea unei reclamații este posibilă, ținând cont de gama de mărfuri vândute sau la sediul sau locul de desfășurare a activității acestuia. Momentul depunerii unei reclamații este considerat a fi momentul în care cumpărătorul prezintă cererea de reclamație către vânzător, de preferință într-un formular de reclamație completat electronic sau în scris.

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.

7.7. Se consideră ca moment al reclamației momentul în care bunurile sunt livrate la adresa vânzătorului sau în momentul în care consumatorul își exprimă voința (exercitând dreptul de executare defectuoasă) față de vânzător, de exemplu, prin telefon, e-mail, personal, chiar dacă consumatorul nu a livrat vânzătorului produsul revendicat.

8. Alte drepturi și obligații ale părților contactante

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata integrală a prețului de achiziție pentru mărfuri

8.2. Vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul prevederilor § 1826 art. 1 lit. e) din Codul civil.

8.3. Soluționarea în afara instanței a reclamațiilor consumatorilor este oferită de vânzător printr-o adresă electronică. Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului.

8.4. Vânzătorul are dreptul de vânzare a mărfurilor pe baza unei licențe comerciale. Controlul activității sale comerciale se realizează în sfera de competență a biroului de licențe comerciale adecvat. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este realizată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială realizează, printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992, privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.5. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul schimbării circumstanțelor în sensul § 1765 alin. 2 din Codul civil.

9. Politica de confidențialitate

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este asigurată de Legea nr. 101/2000 Coll., privind protecția datelor cu caracter personal.

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date personale: numele și prenumele, adresa de domiciliu, nr. reg. com., CIF, adresa de e-mail și numărul de telefon (denumite în continuare „date personale“).

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor din contractul de achiziție și în scopul deținerii unui cont de utilizator. Cu excepția cazului în care cumpărătorul alege o altă opțiune, acesta acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător și în scopul de a trimite informații și mesaje de afaceri către cumpărător. Consimțământul cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu acest articol nu este o condiție care ar face în sine imposibilă încheierea unui contract de cumpărare.

9.4. Cumpărătorul recunoaște că, are obligația să-și declare datele personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, la comanda din interfața web a magazinului) corect și adevărat și că, are obligația să informeze Vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale personale.

9.5. Vânzătorul poate autoriza un terț să prelucreze datele personale ale cumpărătorului ca procesator. În afară de persoanele care transportă mărfuri, datele personale nu vor fi transmise de către vânzător unor părți terțe, fără acordul prealabil al cumpărătorului.

9.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă de timp nedeterminată. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automat sau în formă tipărită, în mod neautomat.

9.7. Cumpărătorul confirmă că, datele personale furnizate sunt corecte și că a fost informat că, aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.

9.8. În cazul în care cumpărătorul consideră că, vânzătorul sau procesatorul (art. 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal în conflict cu protecția vieții sale private și personale (a cumpărătorului) sau încălcând legea, mai ales dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor, acesta poate:

 • 9.8.1. solicita vânzătorului sau procesatorului o explicație,
 • 9.8.2. solicita vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația astfel creată.

9.9. Dacă cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a solicita o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu teza anterioară, fără a depăși costurile necesare furnizării informațiilor.

10. Acordul cu prelucrarea datelor personale

Exprimarea acordului în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal în ceea ce privește Roata norocului

Prin aceasta vă dați acordul companiei

FISTAR s.r.o., cu sediul social laVídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, a înregistrat la registrul comercial la Tribunalul regional din Brno, Secția C, dosar 124970

Datele cu caracter personal sunt procesate în sensul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogând Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "Regulament")

 • e-mail

De ce prelucrăm datele cu caracter personal ale clienților și pentru cât timp

Adresa de e-mail este procesată pentru evenimentul Roata Norocului. Dacă primiți un premiu, e-mailul va fi procesat pe durata valabilității premiului. Dacă nu primiți un premiu, e-mailul va fi șters în termen de 10 zile de la date încheierii evenimentului Roata Norocului.

Puteți să vă revocați acordul în orice moment

Prin aceasta, vă dați acordul expres pentru prelucrarea datelor de mai sus. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară. Consimțământul poate fi retras în orice moment, de exemplu, trimițând un e-mail la info@rafturiromanesti.ro

Ce instrumente de procesare a datelor folosim

 • instrument de e-mailuri Ecomail, Mailchimp
 • instrument de marketing Koloo
 • furnizor de site-uri web
 • furnizor de hosting

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu Regulamentul, aveți dreptul:

 • de a vă retrage consimțământul în orice moment,
 • de a solicita informații despre datele dvs. personale,
 • de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prelucrate,
 • de a solicita accesul la aceste date și actualizarea sau corectarea sau solicitarea unor restricții de procesare,
 • de a solicita ștergerea acestor date cu caracter personal de la noi,
 • la portabilitatea datelor,
 • de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul unor îndoieli în ceea ce privește prelucrarea legală a datelor cu caracter personal.

Acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul trimiterii buletinelor informative

Prin aceasta vă dați acordul companiei

FISTAR s.r.o., cu sediul social la Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, înregistrată la registrul comercial la Tribunalul regional din Brno, Secțiunea C, dosar 124970

Datele cu caracter personal sunt procesate în sensul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogând Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "Regulament")

 • e-mail
 • numele
 • numărul de telefon

De ce prelucrăm aceste date cu caracter personal și pentru cât timp

Adresa de e-mail și numărul de telefon sunt procesate în scopul de a trimite buletine informative și SMS-uri cu privire la informații despre rafturile noastre, oferte speciale și alte noutăți din magazinului online Rafturiromanesti.ro. SMS-urile sunt trimise la intervale neregulate iar e-mailurile sunt trimise de două ori pe săptămână timp de 3 ani. După acest timp, vă vom solicita din nou consimțământul. Dacă nu confirmați din nou interesul dvs., vă vom șterge pur și simplu adresa de email și numărul de telefon.

Puteți să vă revocați acordul în orice moment

Prin aceasta, vă dați acordul expres pentru prelucrarea datelor de mai sus. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară. Consimțământul poate fi retras în orice moment, de exemplu, trimițând un e-mail la info@rafturiromanesti.ro sau făcând clic pe caseta marcată la sfârșitul fiecărui newsletter.

Ce instrumente de procesare a datelor folosim

 • instrumente pentru e-mailuri Leadhub
 • agenția de marketing Proficio Marketing s.r.o., CIF: 01749315
 • furnizor de site-uri web
 • furnizor de hosting

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu Regulamentul, aveți dreptul:

 • să vă retrageți consimțământul în orice moment,
 • de solicita informații despre datele dvs. personale,
 • de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prelucrate,
 • de a solicita accesul la aceste date și actualizarea sau corectarea sau solicitarea unor restricții de procesare,
 • de a solicita ștergerea acestor date cu caracter personal de la noi,
 • la portabilitatea datelor,
 • să depuneți o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul unor îndoieli în ceea ce privește prelucrarea legală a datelor cu caracter personal.

Regulament privind evenimentul Roata Norocului

 • FISTAR s.r.o., cu sediul social în&nbsp Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, înregistrat la registrul comercial al Tribunalul regional din Brno, Secțiunea C, dosar 124970
 • Furnizorul soluției tehnice a widgetului este Pixal, s.r.o., SV. Quirina 1503/5, 050 01 Revúca, CIF: 46263659.
 • Prin furnizarea unei adrese de e-mail și participarea la eveniment, utilizatorul își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și trimiterea unor mesaje de marketing de către FISTAR Group s.r.o.
 • Participantul la eveniment este de acord cu prelucrarea datelor de către un terț (mediatorul Pixal s.r.o.).
 • Codurile de reducere sunt valabile pentru o perioadă de 3 luni de la câștigarea premiului și sunt trimise prin e-mail.
 • Codurile de reducere nu pot fi combinate cu alte reduceri. Valabilitatea codului de reducere nu poate fi prelungită.
 • Fiecare participant la eveniment poate învărti roata o singură dată în fiecare zi.
 • Premiile concursului se pot schimba în timpul evenimentului.
 • Premiul nu se poate returna în numerar sau nu se pot solicita câștiguri neutilizate pentru codurile de reducere neaplicate.
 • Codurile de reducere se pot aplica în magazinul online www.rafturiromanesti.ro
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a încheia evenimentul în orice moment, fără specificarea unui motiv.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru nicio problemă apărută cu afișarea widget-ului.
 • Mesajul cu codul câștigător va fi trimis pe adresa de email în folderul cu corespondența primită sau în folderul spam.

 

11. Trimiterea de newslettere și stocarea cookie-urilor

11.1. Cumpărătorul este de acord cu trimiterea informațiilor referitoare la bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului pe adresa sa electronică și, de asemenea, este de acord cu trimiterea mesajelor de marketing de către Vânzător la adresa electronică și pe numărul de telefon al Cumpărătorului.

11.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. Dacă este posibil să efectueze o achiziție pe site-ul web și să îndeplinească obligațiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare fără a salva așa-numitele cookie-uri pe computerul său (al cumpărătorului), cumpărătorul poate să-și retragă oricând consimțământul în conformitate cu teza anterioară.

12. Livrare

12.1. Notificările privind relația dintre vânzător și cumpărător, în special privind retragerea din contractul de cumpărare, trebuie transmise prin poștă sub forma unei scrisori recomandate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de cumpărare. Notificările se transmit la adresa de contact relevantă a celeilalte părți și se consideră că au fost primite și valabile la livrare prin poștă, cu excepția avizului de retragere din contract făcut de cumpărător, când retragerea este valabilă doar dacă notificarea a fost trimisă de cumpărător în perioada legală de retragere.

12.2. De asemenea, se consideră livrată o notificare a cărei primire a fost refuzată de către destinatar, care nu a fost stocată în poștă în perioada de depozitare sau care a fost returnată, deoarece nu s-a putut realiza livrarea.

12.3. Părțile contractante își pot transmite corespondența comună reciproc și pe cale electronică, la adresa de e-mail specificată în contul de utilizator al cumpărătorului sau la adresa specificată de cumpărător în comandă, resp. la adresa listată pe site-ul web al vânzătorului.

13. Dispoziții finale

13.1. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin faptul ca relația să fie reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care decurg din reglementările legale în general obligatorii.

13.2. Dacă vreo prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine nulă sau ineficientă, o dispoziție a cărei semnificație este cât mai aproape posibil de dispoziția nulă înlocuiește dispoziția nulă. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții, nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările în contractul de achiziție sau în Termeni și condiții necesită o formă scrisă.

13.3. Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, sunt arhivate de vânzător în formă electronică și nu sunt accesibile.

13.4. Anexa de la Termeni și condiții este un formular model pentru retragerea din contractul de cumpărare.

13.5. Detaliile de contact ale vânzătorului: FISTAR s.r.o., Vídeňská 100 - Garáže OC Futurum, 619 00 Brno.

13.6. Pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor vă este la dispoziție Inspecția comercială cehă la adresa de internet: https://www.coi.cz

_ _ _ _ _ _

Aveți nevoie să rezolvați o reclamație, o problemă de plată sau orice altceva? Contactează-ne!

 

Încotro? Acum selectați bunurile pe care le căutați!